АСО 112 ООД е специализирано дружество за сигурност и охрана. Фирмата притежава безсрочен национален лиценз № 2739 съгласно ЗЧОД издаден от Национална Служба Полиция за извършване на охранителна дейност на територията на цялата страна.

АСО 112 ООД предлага и осъществява охрана на имуществото на физически и юридически лица, административни сгради, помещения, стопански и търговски обекти, персонална охрана, консултантски услуги в сферата на сигурността, изготвяне проекти за фирмена сигурност и контрол, с цел опазване на фирмената тайна и предотвратяване изтичането на ценна информация.

Дружеството извършва проектиране, изграждане, монтаж и сервизно гаранционно и извънгаранционно обслужване на съвременни комплексни технически охранителни системи, системи за сигурност и видеонаблюдение.

Управлението на Дружеството се осъществява от високо образовани, утвърдили се в своята работа бивши служители на националните служби за сигурност и охрана, притежаващи необходимия потенциал от професионални знания и опит.

Служителите осъществяват своята дейност с униформено облекло, въоръжени и оборудвани в зависимост от характера на охранявания обект и изискванията на клиента. Обучението на охранителите е по утвърдени от ДНСП-МВР учебни програми и отговаря на съвременните изисквания.

Служителите на фирмата при необходимост и при пълно взаимодействие с органите на МВР, са в състояние да предприемат адекватни законосъобразни мерки и действия, гарантиращи сигурността на охраняваните лица и обекти.