Видеонаблюдението е една от основните услуги предлагани от АСО 112 ООД. Компанията предлага изграждане, внедряване и поддръжка на различни устройства за видеонаблюдение. Системите за видеонаблюдение са подходяща възможност за контрол и защита на магазини и търговски обекти, молове и комплекси, болници и здравни заведения, хотели и комплекси за релакс, земеделски обекти и соларни полета, складови и производствени цехове, както и гаражи и паркинги. Голямата площ на тези обекти несъмнено поражда необходимостта от изграждане на надеждна система за видеонаблюдение, гарантираща сигурността както на служителите, така и на клиентите.

Видеонаблюдението е комплексна услуга, която включва:
 • Анализ на текущото състояние на обекта, с цел изготвяне на най-добрата оферта – за осигуряване на максимална надеждност, сигурност и безопасност компанията изготвя индивидуална оферта, напълно съобразена с нуждите и изискванията на клиента.
 • Избор на технически устройства посредством, които ще се осъществява видеонаблюдението – за да се гарантира ефективността на системата, трябва да бъдат избрани такива средства за наблюдения, които напълно да отговарят на спецификата на обекта. Всички системи включват аналогови и цифрови камери за видеонаблюдение.
 • Монтаж на системата за видеонаблюдение – това е същинската част от процеса. Използвания софтуер позволява да наблюдавате няколко обекта едновременно, като единственото условие за това е да имате достъп до Интернет.

Основни предимства на видеонаблюдението:
 • 24 часов ефективен контрол и мониторинг на бизнеса
 • Постоянен контрол над служителите и техните действия
 • По-голямо спокойствие и сигурност
 • Лесно залавяне на нарушители, както и бързо установяване на самоличността им
 • Възможност за преглед на записите по всяко време на денонощието
 • Намаляване на броя на кражбите
 • Наблюдение в реално време от всяка точка на света
 • Инфрачервената светлина позволява заснемане при слаба или дори липсваща осветеност

Видеонаблюдението е един от най-ефективните начини за предпазване на бизнеса, независимо естеството му. Системите за видеонаблюдение са задължителна част от плана за контрол на публичните сгради.

С АСО 112 ООД сигурността е на една ръка разстояние от Вас.