Пожароизвестителните системи са една от основните услуги предлагани от АСО 112 ООД. Изграждането, внедряването и поддържането на този тип системи е една от основните превенции срещу пожар. Внедряването на пожароизвестителни системи е задължителен елемент за всички административни и бизнес сгради, банки и държавни учреждения, болници и други здравни заведения, молове и търговски комплекси, както и хотели и комплекси за релакс.

Основната цел на пожароизвестителните системи е сигнализирането за пожар във възможно най-ранния му стадии. Системите се задействат при наличие на един от трите основни компонента на пожар – топлина, пламък или дим. При наличие на пожар системите генерират силен алармен сигнал, с който уведомят за наличието му.

Високотехнологичните иновативни детектори, които се използват, осигуряват бърза и надеждна информация, без наличие на фалшиви алармени сигнали. При внедряването на пожароизвестителни системи се използват мултисензорни детектори, димно-оптични детектори, топлинни детектори, както и взривозащитни или аспираторни.

В зависимост от нуждите на сградата и желанията на клиента е възможно изграждане на два типа пожароизвестителни системи:
  • Конвенционални пожароизвестителни системи – тези системи откриват пожара и сигнализират за наличието му, но не локализират точното му място. Конвенционалните пожароизвестителни системи са подходящи за по-малки сгради, които могат бързо и лесно да бъдат обходени. Инсталирането им в по-малки сгради позволява лесното откриване на пожара и съответно потушаването му. Детекторите на тези системи са двурежимни. Те поддържат 2 режима – „аларма“ и „нормално състояние“.
  • Адресируеми пожароизвестителни системи – този тип системи не само откриват и сигнализират за наличието на пожар, но и локализират точното му място. Това позволява бърза реакция, по-малко фалшиви сигнали, както и надеждно функциониране. Този тип системи са изключително подходящи за големи сгради като например - складове  и производствени цехове.

АСО 112 ООД работи с най-големите вносители на техника и софтуер за пожароизвестителни системи в страната оторизирани и сертифицирани от държавните институции на Република България. Компанията притежава лиценз за проектиране, монтаж, гаранционно и извън гаранционно поддържане на пожароизвестителни системи. С нас Вашата безопасност е сигурна.