Сигнално охранителната техника или т.нар. СОТ е една от основните услуги предлагани от АСО 112 ООД. Фирмата работи с най-големите вносители на СОТ техника в страната, оторизирани и сертифицирани от държавните институции на Република България.

Сигнално охранителната техника е необходимост за всички бизнес и административни сгради, държавни и други учреждения, болници и здравни заведения, хотели и комплекси за релакс, молове и търговски центрове, складове и производствени цехове, магазини и банки, както и жилищни сгради.

АСО 112 има удоволствието да предложи на своите настоящи и бъдещи клиенти: проектиране, изграждане и поддръжка на охранителни системи на територия на цялата страна.

Предлаганата от нас услуга, включва:
  • Оглед на мястото, където се планира да бъде инсталирана сигнално охранителната техника - огледа е безплатен и се прави с цел изготвяне на възможно най-добро предложение съгласно изискванията на клиента и нуждите на обекта. По време на огледа се дават препоръки, както и предложения свързани с осигуряване на максимална сигурност на обекта.
  • Изготвяне на оферта след направения оглед – офертата се изготвя в един или няколко варианта, като в нея се посочва стойността на цялата техника, която е необходима за нуждите на сградата. Посочва се също и времето, което ще е необходимо за изграждането на системата, както и какъв е нейния гаранционен срок.
  • Избор на вариант – след като клиента избере вариант от предложените му се пристъпва към изграждането на системата.
  • Изграждане на система за сигурност посредством сигнално охранителна техника – този етап включва: монтаж, настройка и програмиране на техническите средства за сигурност.
  • Тест на системата – предварителен тест на системата преди да бъде пусната в експлоатация.
  • Обучение на служителите или хората, които пряко ще ползват изградената система за сигурност.
  • Осигуряване на гаранционна и извънгаранционна поддръжка
  • Осигуряване на сервиз и ремонт

Избирайки АСО 112 Вие получавате 24 часов контрол над обекта си, по-голяма сигурност и спокойствие, специализиран софтуер позволяващ пълен контрол в реално време, независимо къде се намирате, цени отговарящи на качеството, както и възможност на интеграция на различни видове системи за сигурност, като например – системи за контрол на достъпа, видеонаблюдение, физическа охрана, пожароизвестителни системи и други.