Услугата включва почасова или денонощна въоръжена или невъоръжена охрана на различни обекти, както и на прилежащите към тях материални ценности, стоки, документи, имущество и пр. Физическата охрана е подходяща както за жилищни комплекси, така и за бизнес учреждения и банки. Дейността се осъществява от добре обучен за целта екип, чийто лични и професионални качества съответсват на спецификата на охранявания обект. Служителите заети с изпълнението на тази дейност са оборудвани със всички необходими средства като например – специално защитно облекло, оръжие, различни устройства за бърза комуникация, детектори за метал, както и други помощни средства свързани със задържането и възпрепятстването на нарушители.

Служителите ни са добре обучени, така че да могат да се справят със ситуации от различно естество и сложност. Физическата охрана се предлага, както самостоятелно, така и в комбинация с останалите услуги на компанията ни.

Допълнителните условия и особености на услугата се договарят индивидуално с клиента и включват:
 • Съобразяване със Закона за частната охранителна дейност
 • Насоченост към предпочитанията на клиентите
 • Предоставяне на препоръки от страна на специалистите на АСО 112 ООД

Заявявайки тази услуга нашите клиенти получават:
 • Начална, периодична и последваща оценка на заплахите за обекта
 • Определяне на предполагаемата цел на евентуалните нарушители
 • Изготвяне на индивидуално предложение свързано с обезпечаване на сигурността на обекта
 • Подпомагане на избора на съответните организационни и технически решения съобразно изискванията на клиента
 • Допълнително укрепване на сигурността на обекта с цел предотвратяване на инциденти и посегателства
 • Предоставяне на индивидуален подробно описан план свързан с охраняването
 • Организация на охранителите съобразно плана
 • Изготвяне на схема за взаимодействие между фирмата, клиента и трети лица
 • Изготвяне на прецизен пропусквателен режим
 • При съмнения и сигнал за нередност – проверка и оглед на обекта
 • Бързи и адекватни действия от страна на охранителите свързани с предотвратяване или прекратяване на престъпни посегателства
 • Дейности на охранителите свързани с предотвратяването или намаляването на щетите при влизане с взлом
 • Запазване на следите от местопрестъплението и предаването им към съответните власти от охранителите с цел откриване на нарушителите
 • Дейности по задържане на нарушителите и предаването им на съответните власти
 • Съдействие при проблем с охранителната система, ако е инсталирана такава
 • Спазване на конфиденциалност от страна на охранителите
 • Обслужване от високо квалифициран, добре обучен и мотивиран персонал
 • Възможност за контрол от страна на клиента, както и предоставяне на изискана от него информация